ERKENNING

ERKENNING

NIET ZOMAAR EEN OPLEIDER

De Academie voor Podologie (AvP) heeft een centrale plek in de wereld van paramedische voetzorg. Kennis en zorg gaan hier hand in hand. De AvP is in staat om de dagelijkse praktijk en ervaringen van experts te koppelen aan het onderwijs, zodat praktijk en onderwijs elkaar wederzijds inspireren en stimuleren.

KENNISPARTNER

De AvP onderhoudt een groeiend netwerk met andere onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, overheden, patiëntenverenigingen en brancheorganisaties. Onze docenten en adviseurs spelen met onderzoek in op praktijkvragen die bij deze organisaties leven en betrekken hun studenten daarbij. Hierdoor circuleert kennis en ervaring tussen onderwijs en bedrijfsleven. Deze synergie tussen theorie en praktijk maakt de AvP tot kennispartner.

KENNISINSTELLING

Onderzoek ten behoeve van ‘evidence based practice’ speelt een belangrijke rol. De AvP is een kennisinstelling die zich in hoofdzaak bezighoudt met het verkrijgen, onderzoeken, optimaliseren, beheren en verspreiden van kennis. Studenten richten zich niet alleen op vakkennis, maar ook ontwikkelen zij een onderzoekende, oplossingsgerichte houding. Hierin worden ze ondersteund door ervaren docenten.

STICHTING HOGER ONDERWIJS NEDERLAND

Het HBO-niveau van de opleiding tot registerpodoloog is door Stichting Hoger Onderwijs Nederland vastgesteld en de kwaliteit van de opleiding is daarmee als bijzonder goed bevonden. Dit betekent dat de opleiding een registeropleiding is en dat studenten na het afronden van de opleiding het officiële diploma van Stichting Hoger Onderwijs ontvangen.

Wil je meer weten over wanneer een opleiding voldoet aan de eisen om een registeropleiding te worden? Neem dan hier een kijkje!

NLQF 6

NLQF (NL Qualifications Frame) is een Nederlands raamwerk voor inschaling naar niveau van alle mogelijke kwalificaties. NLQF maakt hiermee door de overheid gereguleerde kwalificaties en private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar. Ofwel: doordat onze opleiding Registerpodologie NLQF niveau 6 behaald heeft, is het vergelijkbaar met het niveau van een hbo-bachelor opleiding, maar de student ontvangt geen bachelor diploma. Na afronding krijgt de student een diploma uitgegeven door de Academie voor Podologie. Ook kunnen kwalificaties uit nagenoeg alle Europese landen met elkaar vergeleken worden door de koppeling van het nationale kwalificatieraamwerk aan het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF). Zo kan een een registerpodoloog uit Nederland in Frankrijk laten zien op welk NLQF en EQF niveau hij of zij gekwalificeerd is. Kortom: nationale en internationale kwalificaties kunnen eenvoudig met elkaar vergeleken worden.

Lang verhaal kort: onze opleiding Registerpodologie is ingeschaald op NLQF niveau 6 en het niveau van de opleiding is vergelijkbaar met het niveau van alle andere hbo bachelor opleidingen (NLQF 6) die door de overheid gereguleerd worden!

Als je graag meer wilt weten over de NLQF niveaus, neem dan een kijkje op de site van NLQF of neem contact met ons op en stel je vraag!

ONZE KWALITEIT

ACCREDITATIE

Naast de opname in het kwaliteitsregister voor podologie worden onze scholingen door diverse accrediterende instellingen en brancheorganisaties erkend. De volgende instellingen en organisaties geven verschillende scholingen accreditaties:

 • KNGF (beroepsorganisatie fysiotherapeuten)
 • Stichting ADAP (accrediterende instelling voor paramedische beroepen)
 • ProCERT (accrediterende instelling voor pedicures)
 • KABIZ

VASTSTELLING HBO NIVEAU

Het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) heeft de traject Podologie B (semester 6 t/m 8) van de opleiding Podologie met positief resultaat getoetst en daarmee het hbo-niveau van deze opleiding vastgesteld.

Studenten die de vierjarige deeltijdopleiding of het éénjarig versneld traject tot registerpodoloog succesvol afronden, ontvangen van Stichting Hoger Onderwijs Nederland het officiële diploma. Daarnaast worden ze opgenomen in het abituriëntenregister van de SHO. Het register is te raadplegen door onder andere verwijzers en zorgverzekeraars.

KWALITEITSREGISTER

Stichting LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie) erkent onze opleidingen en heeft daarom een aantal registers voor therapeuten die onze opleidingen met positief resultaat hebben voltooid. Een registerpodoloog die aangesloten is bij LOOP kan zich laten registreren in het kwaliteitsregister van KABIZ.

ERVARINGEN VAN STUDENTEN

podologie student

“Het was pittig om de opleiding te volgen naast het werken in de praktijk, maar het mooie is dat ik wel kon oefenen en leren onder werktijd.”

Rick Vermeulen | Oud-student

podologie student

“Ik vind het beroep registerpodoloog een mooi beroep. Je kijkt naar het fundament van iemands lichaam, dit moet goed zijn. Ik vind het ook fantastisch om te zien hoe therapeutische zolen de klachten van iemand kunnen verhelpen.”

Willeke Benerink | Oud-student

podologie student

“In mijn vroegere werk als pedicure moest ik vaak terugkomende klachten behandelen. Nu kan ik door het vervaardigen van zolen klachten écht verminderen of volledig verhelpen.”

Annemarie Hylkema | Oud-student

MEER WETEN OVER ACADEMIE VOOR PODOLOGIE?

Heb je een vraag? Stel hem hier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  Hallo daar 👋
  Wil je niks missen?
  Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!

  Zo blijf je op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en innovaties bij de Academie voor Podologie, en binnen de branche.

  We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.