Project omschrijving

PODOLOGIE

Home|Podologie
SEMESTERS
INSCHRIJVEN

PODOLOGIE

Home|Podologie
SEMESTERS
INSCHRIJVEN

ALGEMEEN

Méér dan geïnteresseerd in de voetenwereld? Dan is de opleiding Podologie iets voor jou. In de opleiding leer je alles over voet gerelateerde houdingsklachten. Na het succesvol afronden van de opleiding mag je jezelf registerpodoloog noemen en kun je aan de slag! De opleiding is op NLQF 6 niveau ingeschaald, ofwel vergelijkbaar met hbo-bachelor niveau. Voor meer info over het NLQF 6 niveau klik hier!

INSCHRIJVEN
STUDIEGIDS PODOLOGIE
KOSTEN

VOOR WIE

Herken jij je in onderstaande punten? Dan is de opleiding Podologie iets voor jou: praktische en tegelijk kennisrijke opleidingen met een zeer goed perspectief binnen een groeiende branche.

 • Je werkt graag met mensen.

 • Je hebt interesse voor de werking van het menselijk lichaam, in het bijzonder de voet, houding en beweging.

 • Je voelt je aangetrokken tot een beroep in de paramedische zorg.

 • Je vindt het geen probleem om een hoeveelheid kennis tot je te nemen.

 • Je volgt liever een opleiding in deeltijd zodat je leren kunt combineren met je werk en thuissituatie.

 • Je werkt graag met je handen en hebt enig technisch inzicht.

 • Je bent bereid te investeren in een toekomst met perspectief.

 • Je vindt het belangrijk dat je werkt in een goed georganiseerde branche.

NLQF NIVEAU 6

Kortom: de kwalificatie Registerpodologie is qua niveau vergelijkbaar met het niveau van een hbo-bachelor opleiding (NLQF niveau 6). Hierdoor kun je betere keuzes maken voor verdere opleidingen en loopbaanstappen. Uitgebreidere informatie vind je hieronder.

WAT IS NLQF?

De opleiding voor Registerpodologie leidt tot een diploma op niveau 6 van het Nederlandse en Europese kwalificatieraamwerk. Inschaling van gereguleerde en private kwalificaties in het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF (en daarmee tevens in het Europees kwalificatieraamwerk EQF) maakt het mogelijk om in Nederland en Europa het niveau van kwalificaties onderling te vergelijken.
Een diploma van een ingeschaalde private kwalificatie betekent dat de gediplomeerde het niveau van inschaling heeft bereikt en de daarbij behorende leeruitkomsten heeft aangetoond. Het niveau van de leeruitkomsten is door het NCP NLQF ingeschaald op NLQF niveau 6. De inhoud, omvang en zwaarte van het leertraject/-proces bij een ingeschaalde niet gereguleerde kwalificatie kan verschillen van dat bij een gereguleerde kwalificatie.
Een gereguleerde kwalificatie leidt tot een wettelijk erkend diploma, bijvoorbeeld een hbo-bachelor diploma (NLQF niveau 6). Hierbij ligt omvang en zwaarte van de opleiding vast en wordt de kwaliteit van de opleiding en het gerealiseerde eindniveau van gediplomeerden periodiek door de overheid (Inspectie van het Onderwijs en NVAO) getoetst.

Onze kwalificatie is ingeschaald op NLQF/EQF niveau 5 en is daarmee qua niveau nationaal en internationaal vergelijkbaar met andere ingeschaalde kwalificaties.

Kwalificatie registerpodologie is ingeschaald op NLQF/EQF niveau 6. Het NLQF geeft je zicht op het niveau van de reeds afgeronde kwalificaties en laat zien wat je diploma waard is. Je kunt hierdoor betere keuzes maken voor verdere opleidingen en loopbaanstappen. Bijvoorbeeld: kwalificatie registerpodologie is ingeschaald op NLQF/EQF niveau 6. Doordat werkgevers met het NLQF zicht hebben op het niveau van kwalificaties die je hebt gevolgd (ongeacht of deze door de Nederlandse overheid gereguleerd zijn), vergroot het NLQF je kansen op de arbeidsmarkt.

“Ik vind het vak van podoloog een mooi vak. Je kijkt naar het fundament van iemands lichaam. Dit moet goed zijn. Ik vind het ook fantastisch om te zien hoe therapeutische zolen de klachten van iemand kunnen verhelpen.” – Willeke Benerink, student

“Ik ben docent bij de opleiding tot Zorgschoenspecialist en verzorg de lessen zoolvervaardiging in de opleiding tot registerpodoloog. In mijn lessen staat voorop dat je een product of dienst levert waar je voor de volle 100% achter staat. Ik help je om tot een optimaal resultaat te komen.” – Roland Koks

“Als registerpodoloog moet je inzien dat podologie complementair is aan andere therapieën, in de opleiding leer je met andere disciplines samen te werken. Samenwerking om kennis te delen en te zorgen dat de cliënt de best mogelijke zorg krijgt.” – Harry Klunder

“Lesgeven is niet alleen kennis overdragen, maar ook zorgen dat elke student tot z’n recht komt op zijn of haar eigen persoonlijke manier. Hier komen mijn aanvullende opleidingen goed van pas. Het is fantastisch om les te geven en mensen te zien groeien!” – Dineke Bast

VOORUITZICHTEN

Een registerpodoloog behandelt cliënten met voetklachten en klachten hoger in het lichaam die veroorzaakt worden door een afwijking in de voet. De registerpodoloog is een paramedicus en levert zowel preventieve als curatieve voetzorg. Ofwel, een registerpodoloog kan voorkomen én genezen.

Een registerpodoloog werkt veelal als zelfstandig ondernemer, en kan zelfstandig of in loondienst ook aangesloten zijn bij gezondheidscentra, ziekenhuizen, grotere fysiotherapiepraktijken of orthopedische klinieken.

MODULAIRE OPBOUW

De reguliere vierjarige deeltijdopleiding tot registerpodoloog is opgebouwd uit modules, één module per semester (half jaar). De modules variëren van eenvoudig en praktisch tot zeer specifiek en kennisintensief. Ze volgen elkaar in logische volgorde op.

Je kunt ook alleen de basisopleiding Podologie (voetkundig advies, ofwel semester 1) volgen. Na het succesvol afronden ben je voetkundig adviseur, een belangrijke aanvulling voor onder andere pedicures en werknemers in kwaliteitsschoenenzaken die zich willen professionaliseren en onderscheiden

FLEXIBELE OPLEIDING

Je kunt zelf kiezen hoe lang je over de opleiding doet. Als je alle semesters achter elkaar volgt en afrondt, duurt de opleiding 4 jaar. Ook kun je tussentijds besluiten even uit te stappen en op een ander moment de opleiding te vervolgen.

De opleiding bestaat uit online onderwijs via e-learning en contactonderwijs (blended learning). Tijdens de contacturen komen met name de vaardigheden aan bod onder begeleiding van een docent. Tijdens zelfstudie verwerf je de benodigde kennis en oefen je je vaardigheden, en tijdens stages toets je deze aan de praktijk.

STAGES

Stages zijn een vast onderdeel van de opleiding, en vinden in meerdere semesters plaats. De eerste stages bestaan uit een kennismaking en observatie. Latere stages zijn uitgebreider, deze stages zijn gericht op oefening en beoordeling van beroepsvaardigheden.

De studiebelasting blijft echter reëel zodat je de studie kunt blijven combineren met je andere werkzaamheden. Naast deze stages is het vanzelfsprekend een voordeel als je tijdens de studie vrijwillig stage loopt of al werkzaam bent in een praktijk voor podologie/podotherapie.

VERSNELD TRAJECT PODOLOGIE

Ben je opgeleid tot fysiotherapeut of oefentherapeut, dan kun je ook het versnelde traject van twee één jaar volgen!

Ben je orthopedisch schoenmaker? Dan krijg je vrijstelling van semester 1, en kun je dus direct instromen in semester 2 van het reguliere traject.

LEES MEER VERSNELD TRAJECT

WERKDAG VAN EEN REGISTERPODOLOOG

Een werkdag van een registerpodoloog is zeer afwisselend. De cliënten zijn heel divers; ouderen, kinderen, mensen met diabetes of reuma, mensen met voet- en of houdingsklachten. De registerpodoloog voert vraaggesprekken en luistert om de zorgvraag van zijn cliënten te achterhalen. Vervolgens onderzoekt hij de stand van de voeten en de stand van het lichaam, de beweeglijkheid van de gewrichten, kijkt hoe iemand loopt, maakt een ganganalyse en een afdruk of scan van de voet. Aan de hand van de bevindingen bepaalt hij de beste behandeling en/of doorverwijzing in overleg met de cliënt.

Een behandeling kan bestaan uit schoenadvies, aanpassingen van de schoenen, op maat gemaakte zolen, een beschermende of corrigerende orthese, vilt- en of tapetherapie, of advies over hulpmiddelen. Hij kan er voor kiezen om de zolen helemaal zelf te maken, ook is het mogelijk om het vervaardigen van de zolen uit te besteden aan een producent. In het laatste geval maakt hij zelf de zolen nog passend voor de schoenen van de cliënt. (De lessen zoolvervaardiging die je volgt, stellen je in staat om deze aanpassingen te doen.)

Als je de volledige opleiding tot registerpodoloog succesvol hebt afgerond, kun je je inschrijven bij Stichting LOOP, de beroepsorganisatie voor zorgverleners die werkzaam zijn in de paramedische voet- en houdingszorg. Via deze organisatie word je ingeschreven in het kwaliteitsregister van KABIZ. Deze registratie kan alleen plaatsvinden en behouden blijven wanneer de registerpodoloog de opleiding succesvol heeft afgerond en in de praktijkvoering aan de kwaliteitseisen voldoet. De registerpodoloog heeft hierdoor de mogelijkheid om de behandelingen bij zorgverzekeraars te declareren.

De registerpodoloog kent naast de anatomie en pathologie van voet en enkel ook de relatie tussen de voet en houding.

 • Stage – Je loopt 1 dagdeel in een winkel voor kwaliteitsschoenen stage.
 • Studiebenodigdheden – Op de website van Studystore vind je een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in bezit te zijn. Je bent vrij om deze benodigdheden elders aan te schaffen.
 • Groepsgrootte – Maximaal 20 deelnemers.
 • Accreditatie – ProCERT:

  • Omgevingsbewust handelen – 6 punten
  • Voetzorg (overige voetzorg) – 6 punten
 • Toetsing -Als je het tentamen en examen hebt afgesloten met een voldoende ontvang je het diploma voetkundig adviseur. Indien je niet slaagt, krijg je de kans dit examen of tentamen te herkansen.
 • Duur – Het semester bestaat uit 6 lessen verspreid over een half jaar.
 • Na afronding – Na succesvolle afronding van semester 1 (MBO-niveau) ben je voetkundig adviseur en kun je je aansluiten bij de beroepsorganisatie Stichting LOOP.
 • Inschrijving – Inschrijven doe je hier! Hoe eerder je je inschrijft, des te meer kans dat je deel kunt nemen.

planning
 • Stage – Je loopt 1 dagdeel stage ter observatie, in een praktijk van een registerpodoloog of podotherapeut. Een stagebedrijf vind je op de website van Stichting Loop of NVvP.
 • Studiebenodigdheden – Op de website van Studystore vind je een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in bezit te zijn. Je bent vrij om deze benodigdheden elders aan te schaffen.
 • Groepsgrootte – Maximaal 20 deelnemers.
 • Accreditatie – N.v.t.
 • Duur – Het semester bestaat uit 12 lessen verspreid over een half jaar. Elke les bestaat uit zelfstudie via e-learning én contactonderwijs. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van je voorkennis, leerstijl en ervaring.
 • Toetsing – Aan het einde van het semester maak je tentamens. Indien je deze niet haalt kun je herkansen.
 • Na afronding – N.v.t.
 • Inschrijving – Inschrijven doe je hier! Hoe eerder je je inschrijft, des te meer kans dat je deel kunt nemen.
planning
 • Stage – N.v.t.
 • Studiebenodigdheden – Op de website van Studystore vind je een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in bezit te zijn. Je bent vrij om deze benodigdheden elders aan te schaffen. Daarnaast dien je beschikking te hebben tot de benodigdheden om zoolvervaardiging uit te oefenen.
 • Groepsgrootte – Maximaal 20 deelnemers.
 • Accreditatie – N.v.t.
 • Duur – Het semester bestaat uit 12 lessen verspreid over een half jaar. Elke les bestaat uit zelfstudie via e-learning én contactonderwijs. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van je voorkennis, leerstijl en ervaring.
 • Toetsing – Tijdens dit semester wordt je getoetst aan de hand van twee portfolio-opdrachten:

  • Casuïstiek behandeladvies
  • Zoolvervaardiging

  Indien je deze niet haalt kun je herkansen.

 • Na afronding – N.v.t.
 • Inschrijving – Inschrijven doe je hier! Hoe eerder je je inschrijft, des te meer kans dat je deel kunt nemen.
 • Stage – N.v.t.
 • Studiebenodigdheden – Op de website van Studystore vind je een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in bezit te zijn. Je bent vrij om deze benodigdheden elders aan te schaffen.
 • Groepsgrootte – Maximaal 20 deelnemers.
 • Accreditatie – N.v.t.
 • Duur – Het semester bestaat uit 12 lessen verspreid over een half jaar. Elke les bestaat uit zelfstudie via e-learning én contactonderwijs. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van je voorkennis, leerstijl en ervaring.
 • Toetsing – Aan het einde van het semester maak je tentamens.  Indien je deze niet haalt kun je herkansen.
 • Na afronding – N.v.t.
 • Inschrijving – Inschrijven doe je hier! Hoe eerder je je inschrijft, des te meer kans dat je deel kunt nemen.
 • Stage – In dit semester loop je 12 dagdelen stage. Je loopt mee in de praktijk van een registerpodoloog of podotherapeut en oefent met cliëntbejeging en alle therapievervaardigheden. Een adres vind je op de website van Stichting Loop of NVvP.
 • Studiebenodigdheden – Op de website van Studystore vind je een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in bezit te zijn. Je bent vrij om deze benodigdheden elders aan te schaffen.
 • Groepsgrootte – Maximaal 20 deelnemers.
 • Accreditatie – ProCERT, 12 punten:

  • 6 punten in domein voetzorg
  • 3 punten in kwaliteitsbewust handelen
  • 3 punten in professionaliteit
 • Duur – Het semester bestaat uit 19 lessen verspreid over een half jaar. Elke les bestaat uit zelfstudie via e-learning én contactonderwijs. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van je voorkennis, leerstijl en ervaring.
 • Toetsing – Aan het einde van het semester maak je tentamens. Indien je deze niet haalt kun je deze herkansen. Als je de tentamens met een voldoende afrond mag je deelnemen aan het examen Podologie A. Indien je deze niet haalt, kun je deze herkansen.
 • Na afronding – Na afronding kunt je als assistent-podoloog aan de slag.
 • Inschrijving – Inschrijven doe je hier! Hoe eerder je je inschrijft, des te meer kans dat je deel kunt nemen.
planning
 • Stage – N.v.t.
 • Studiebenodigdheden – Op de website van Studystore vind je een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in bezit te zijn. Je bent vrij om deze benodigdheden elders aan te schaffen.
 • Groepsgrootte – Maximaal 20 deelnemers.
 • Accreditatie – N.v.t.
 • Duur – Het semester bestaat uit 16 lessen verspreid over een half jaar. Elke les bestaat uit zelfstudie via e-learning én contactonderwijs. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van je voorkennis, leerstijl en ervaring.
 • Toetsing – Aan het einde van het semester maak je tentamens.  Indien je deze niet haalt kun je herkansen.
 • Na afronding – N.v.t.
 • Inschrijving – Inschrijven doe je hier! Hoe eerder je je inschrijft, des te meer kans dat je deel kunt nemen.

PLANNING

 • Maandag 1 februari 2021
 • Maandag 8 februari 2021
 • Maandag 1 maart 2021
 • Maandag 8 maart 2021
 • Maandag 15 maart 2021
 • Maandag 22 maart 2021

 • Maandag 29 maart 2021
 • Maandag 12 april 2021
 • Maandag 19 april 2021
 • Maandag 10 mei 2021
 • Maandag 17 mei 2021
 • Week 22 volgt
 • Week 23 volgt
 • Week 24 volgt
Uitgebreide planning
 • Stage – N.v.t.
 • Studiebenodigdheden – Op de website van Studystore vind je een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in bezit te zijn. Je bent vrij om deze benodigdheden elders aan te schaffen.
 • Groepsgrootte – Maximaal 20 deelnemers.
 • Accreditatie – N.v.t.
 • Duur – Dit semester bestaat uit 16 lessen verspreid over een half jaar. Elke les bestaat uit zelfstudie via e-learning én contactonderwijs. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van je voorkennis, leerstijl en ervaring.
 • Toetsing – Aan het einde van het semester maak je tentamens.  Indien je deze niet haalt kun je herkansen.
 • Na afronding – N.v.t.
 • Inschrijving – Inschrijven doe je hier! Hoe eerder je je inschrijft, des te meer kans dat je deel kunt nemen.
 • Stage – Je loopt 12 dagdelen stage bij het liefst twee verschillende adressen. Je draait mee in de praktijk van een registerpodoloog of podotherapeut en oefent met cliëntbejeging en alle therapievaardigheden. Adressen vind je op de website van Stichting Loop of NVvP.
 • Studiebenodigdheden – Op de website van Studystore vind je een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in bezit te zijn. Je bent vrij om deze benodigdheden elders aan te schaffen. Je ontvangt éénjarige licentie voor Podokompas, dit is een online tool om ‘klinisch redeneren’ te oefenen.
 • Groepsgrootte – Maximaal 20 deelnemers.
 • Accreditatie – N.v.t.
 • Duur – Dit semester bestaat uit 14 lessen verspreid over een half jaar. Elke les bestaat uit zelfstudie via e-learning én contactonderwijs. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van je voorkennis, leerstijl en ervaring.
 • Toetsing – Aan het einde van het semester maak je een tentamen. Indien je deze niet haalt kun je herkansen.
 • Na afronding – Met het diploma Podologie B ben je registerpodoloog en kun je je aansluiten bij stichting LOOP en kun je je laten registreren bij KABIZ. Ook ontvang je het diploma van Stichting Hoger Onderwijs Nederland.
 • Inschrijving – Inschrijven doe je hier! Hoe eerder je je inschrijft, des te meer kans dat je deel kunt nemen.
planning

SEMESTER 1

 • Stage – Je loopt 1 dagdeel stage in een winkel voor kwaliteitsschoenen.
 • Studiebenodigdheden – Op de website van Studystore vind je een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in je bezit te zijn. Je bent vrij om deze benodigdheden elders aan te schaffen.
 • Groepsgrootte – Maximaal 20 deelnemers.

 • Accreditatie – ProCERT:

  • Omgevingsbewust handelen – 6 punten
  • Voetzorg (overige voetzorg) – 6 punten

 • Duur – Het semester bestaat uit 6 lessen verspreid over een half jaar.
 • Na afronding – Na succesvolle afronding van semester 1 (MBO-niveau) ben je voetkundig adviseur en kun je je aansluiten bij de brancheorganisatie Stichting LOOP.
 • Inschrijving – Inschrijven doe je hier! Hoe eerder je je inschrijft, des te meer kans dat je deel kunt nemen.

planning

SEMESTER 2

 • Stage – Je loopt één dagdeel stage ter observatie, in een praktijk van een registerpodoloog of podotherapeut. Een stagebedrijf vind je op de Stichting Loop of NVvP.
 • Studiebenodigdheden – Op de website van Studystore vind je een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in bezit te zijn. Je bent vrij om deze benodigdheden elders aan te schaffen.
 • Groepsgrootte – Maximaal 20 deelnemers.
 • Accreditatie – N.v.t.

 • Duur – Het semester bestaat uit 12 lessen verspreid over een half jaar. Elke les bestaat uit zelfstudie via e-learning én contactonderwijs. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van je voorkennis, leerstijl en ervaring.
 • Toetsing – Aan het einde van het semester maak je tentamens. Indien je deze niet haalt kun je herkansen.
 • Na afronding – N.v.t.
 • Inschrijving – Inschrijven doe je hier! Hoe eerder je je inschrijft, des te meer kans dat je deel kunt nemen.

planning

SEMESTER 3

 • Stage – N.v.t.
 • Studiebenodigdheden – Op de website van Studystore vind je een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in bezit te zijn.
  Je bent vrij om deze benodigdheden elders aan te schaffen. Daarnaast dien je beschikking te hebben tot de benodigdheden om zoolvervaardiging uit te oefenen.
 • Groepsgrootte – Maximaal 20 deelnemers.
 • Accreditatie – N.v.t.

 • Duur – Het semester bestaat uit 12 lessen verspreid over een half jaar. Elke les bestaat uit zelfstudie via e-learning én contactonderwijs. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van je voorkennis, leerstijl en ervaring.
 • Toetsing – Tijdens dit semester wordt je getoetst aan de hand van twee portfolio-opdrachten:

  • Casuïstiek behandeladvies
  • Zoolvervaardiging

  Indien je deze niet haalt kun je herkansen.

 • Na afronding – N.v.t.
 • Inschrijving – Inschrijven doe je hier! Hoe eerder je je inschrijft, des te meer kans dat je deel kunt nemen.

SEMESTER 4

 • Stage – N.v.t.
 • Studiebenodigdheden – Op de website van Studystore vind je een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in bezit te zijn. Je bent vrij om deze benodigdheden elders aan te schaffen.
 • Groepsgrootte – Maximaal 20 deelnemers.
 • Accreditatie – N.v.t.

 • Duur – Het semester bestaat uit 12 lessen verspreid over een half jaar. Elke les bestaat uit zelfstudie via e-learning én contactonderwijs. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van je voorkennis, leerstijl en ervaring.
 • Toetsing – Aan het einde van het semester maak je tentamens.  Indien je deze niet haalt kun je herkansen.
 • Na afronding – N.v.t.
 • Inschrijving – Inschrijven doe je hier! Hoe eerder je je inschrijft, des te meer kans dat je deel kunt nemen.

SEMESTER 5

 • Stage – In dit semester loop je 12 dagdelen stage. Je loopt mee in de praktijk van een registerpodoloog of podotherapeut en oefent met cliëntbejeging en alle therapievaardigheden. Een adres vind je op de website van Stichting LOOP of NVvP.
 • Studiebenodigdheden – Op de website van Studystore vind je een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in bezit te zijn. Je bent vrij om deze benodigdheden elders aan te schaffen.
 • Groepsgrootte – Maximaal 20 deelnemers.
 • Accreditatie – ProCERT, 12 punten:

  • 6 punten in domein voetzorg
  • 3 punten in kwaliteitsbewust handelen
  • 3 punten in professionaliteit

 • Duur – Het semester bestaat uit 19 lessen verspreid over een half jaar. Elke les bestaat uit zelfstudie via e-learning én contactonderwijs. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van je voorkennis, leerstijl en ervaring.
 • Toetsing – Aan het einde van het semester maak je tentamens. Indien je deze niet haalt kun je deze herkansen. Als je de tentamens met een voldoende afrond mag je deelnemen aan het examen Podologie A. Indien je deze niet haalt, kun je deze herkansen.  
 • Na afronding – Met diploma A kun je als assistent-podoloog aan de slag.
 • Inschrijving – Inschrijven doe je hier! Hoe eerder je je inschrijft, des te meer kans dat je deel kunt nemen.

planning

SEMESTER 6

 • Stage – N.v.t.
 • Studiebenodigdheden – Op de website van Studystore vind je een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in bezit te zijn. Je bent vrij om deze benodigdheden elders aan te schaffen.
 • Groepsgrootte – Maximaal 20 deelnemers.
 • Accreditatie – N.v.t.

 • Duur – Het semester bestaat uit 16 lessen verspreid over een half jaar. Elke les bestaat uit zelfstudie via e-learning én contactonderwijs. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van je voorkennis, leerstijl en ervaring.
 • Toetsing – Aan het einde van het semester maak je tentamens.  Indien je deze niet haalt kun je herkansen.
 • Na afronding – N.v.t.
 • Inschrijving – Inschrijven doe je hier! Hoe eerder je je inschrijft, des te meer kans dat je deel kunt nemen.

planning

SEMESTER 7

 • Stage – N.v.t.
 • Studiebenodigdheden – Op de website van Studystore vind je een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in bezit te zijn. Je bent vrij om de benodigdheden elders aan te schaffen.
 • Groepsgrootte – Maximaal 20 deelnemers.
 • Accreditatie – N.v.t.

 • Duur – Dit semester bestaat uit 16 lessen verspreid over een half jaar. Elke les bestaat uit zelfstudie via e-learning én contactonderwijs. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van je voorkennis, leerstijl en ervaring.
 • Toetsing – Aan het einde van het semester maak je tentamens.  Indien je deze niet haalt kun je herkansen.
 • Na afronding – N.v.t.
 • Inschrijving – Inschrijven doe je hier. Hoe eerder je je inschrijft, des te meer kans dat je deel kunt nemen.

SEMESTER 8

 • Stage – Je loopt 12 dagdelen stage bij het liefst twee verschillende adressen. Je draait mee in de praktijk van een registerpodoloog of podotherapeut en oefent met cliëntbejeging en alle therapievaardigheden. Adressen vind je op de website van Stichting Loop of NVvP.
 • Studiebenodigdheden – Op de website van Studystore vind je een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in bezit te zijn. Je bent vrij om deze benodigdheden elders aan te schaffen.
  Verder ontvang je een éénjarige licentie voor Podokompas, dit is een online tool om ‘klinisch redeneren’ te oefenen.
 • Groepsgrootte – Maximaal 20 deelnemers.
 • Accreditatie – N.v.t.

 • Duur – Dit semester bestaat uit 14 lessen verspreid over een half jaar. Elke les bestaat uit zelfstudie via e-learning én contactonderwijs. Het aantal uren zelfstudie is afhankelijk van je voorkennis, leerstijl en ervaring.
 • Toetsing – Aan het einde van het semester maak je tentamens. Indien je deze niet haalt kun je deze herkansen. Als je de tentamens met een voldoende afrond mag je deelnemen aan het examen Podologie B. Indien je deze niet haalt, kun je deze herkansen.
 • Na afronding – Met het diploma Podologie B ben je registerpodoloog en kun je je aansluiten bij stichting LOOP en kun je je laten registreren bij KABIZ. Ook ontvang je het diploma van Stichting Hoger Onderwijs Nederland.
 • Inschrijving – Inschrijven doe je hier! Hoe eerder je je inschrijft, des te meer kans dat je deel kunt nemen.

planning

ERVARINGEN VAN STUDENTEN

podologie student

“Het is pittig om de opleiding te volgen naast het werken in de praktijk, maar het mooie is dat ik wel kan oefenen en leren onder werktijd.”

Rick Vermeulen | Student

podologie student

“Ik vind het vak van Podoloog een mooi vak, je kijkt naar het fundament van iemands lichaam. Ik vind het fantastisch om te zien hoe therapeutische zolen de klachten van iemand kunnen verhelpen.”

Willeke Benerink | Student

podologie student

“In mijn vroeger werk als pedicure moest ik vaak terugkomende klachten behandlen. Nu kan ik door het vervaardigen van zolen, klachten echt verminderen of volledig verhelpen.”

Annemarie Hylkema | Student

HEB JE EEN VRAAG?

Laat hier een bericht achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!