KWALITEITSMANAGEMENT VOETZORG

KWALITEITSMANAGEMENT VOETZORG

VOOR WIE?

De scholing Kwaliteitsmanagement voetzorg is een scholing voor registerpodologen en podoposturaal therapeuten die een stap vooruit willen zetten in hun eigen kwaliteit en die van de beroepsgroep.

DOELSTELLING

Door technologische ontwikkelingen en de veranderende vraag van patiënten en zorgverzekeraars is voetzorg steeds aan innovatie onderhevig. De scholing Kwaliteitsmanagement voetzorg speelt in op deze innovaties en veranderingen. In drie modules wordt je toegerust met vaardigheden om bij te dragen aan kwalitatieve, veilige en efficiënte (preventieve) voetzorg. Evidence based voetzorg bij diabetes en reuma zijn hierin belangrijke thema’s. Je ontwikkelt onderzoeksvaardigheden in een eigen praktijkonderzoek.

De scholing bestaat uit drie modules:

 • De registerpodoloog als de lerende en onderzoeker (module 1)
 • Diabetische voetzorg en instrumentele behandeling (module 2)
 • Voetzorg bij reumatische aandoeningen en leiderschap in preventieve voetzorg (module 3)

Het is mogelijk om de scholing op twee verschillende manieren te volgen:

 • In zijn geheel (module 1, 2 en 3 voor 166 accreditatiepunten).
 • In twee gedeeltes (volgorde van de delen mag zelf gekozen worden):
  • Deel 1: module 1 voor (95 accreditatiepunten)
  • Deel 2: module 2+3 voor (71 accreditatiepunten)

DE REGISTERPODOLOOG ALS LERENDE EN ONDERZOEKER

Je leert hoe je continue kunt werken aan je eigen deskundigheid, en die van anderen. Je leert onderzoekende vaardigheden en voert een praktijkonderzoek uit en je presenteert dit.

DIABETISCHE VOETZORG EN INSTRUMENTELE BEHANDELING

Je wordt bijgeschoold in de laatste richtlijnen en standaarden rondom de diabetische voet. Je leert veilig en volgens de geldende richtlijnen behandeling van de huid toepassen zoals hyperkeratose, rhagaden en clavi/keratomen en je leert nagelregulatietechnieken toepassen.

STAGE

Onderdeel van deze module is een stage, waar je in vijf dagdelen praktijkervaring opdoet in behandelen van huid en nagels. Je ervaring verwerk je in een portfolio.

BASISVERZEKERING

De scholing Kwaliteitsmanagement voetzorg sluit actueel aan op de uitbreiding van de basisverzekerde preventieve voetzorg voor de risicovoet per 2023. Voor meer informatie hierover bekijk de notitie Zorginstituut Nederland (ZiNL) en de beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Of stel je vragen aan Stichting LOOP.

VOETZORG BIJ REUMATISCHE AANDOENINGEN EN LEIDERSCHAP IN PREVENTIEVE ZORG

Je leert werken volgens de laatste richtlijnen en standaarden rondom voetzorg bij reumatische aandoeningen. Hierbij zal de focus liggen op het vroeg diagnosticeren en preventie. Je leert onder andere hoe echografie als diagnostisch middel kan worden ingezet bij het behandelen en voorkomen van voetklachten. Je leert hoe je een leider kunt zijn in de preventieve voetzorg en hoe je effectief interdisciplinair kunt samenwerken om voetklachten bij chronische aandoeningen te voorkomen.

VRIJSTELLINGEN

Voor een aanvraag op vrijstelling kunt u hier beneden een aanvraag doen.

Aanvraag vrijstelling

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 256 MB.

 • Stage – 5 dagdelen.
 • Studiebenodigdheden – Op de website van Hbo4you vind je een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in bezit te zijn. Je bent vrij om deze benodigdheden elders aan te schaffen.
 • Groepsgrootte – Maximaal 20 deelnemers.
 • Accreditatie – KABIZ: 166 punten
  Deel 1: module 1  95 accreditatiepunten
  Deel 2: module 2+3  71 accreditatiepunten

 • Duur – 20 lessen, 1 dagdeel per week. 6-12 uur thuisstudie per week.
 • Toetsing

  • Module 1
   Scriptie, Presentatie en Portfolio
  • Module 2
   Portfolio
  • Module 3
   Portfolio

 • Na afronding – Nadat je alles met een voldoende hebt afgesloten, ontvang je een diploma.
 • Inschrijving – Inschrijven doe je hier! Hoe eerder je je inschrijft, des te meer kans dat je deel kunt nemen.

 • Stage – 5 dagdelen.
 • Studiebenodigdheden – Op de website van Hbo4you vind je een overzicht van de verplichte en aanbevolen boeken en materialen. De verplichte boeken en materialen dienen voor aanvang van de opleiding in bezit te zijn. Je bent vrij om deze benodigdheden elders aan te schaffen.
 • Groepsgrootte – Maximaal 20 deelnemers.
 • Accreditatie – KABIZ: 166 punten
  Deel 1: module 1  95 accreditatiepunten
  Deel 2: module 2+3  71 accreditatiepunten

 • Duur – 20 lessen, 1 dagdeel per week. 6-12 uur thuisstudie per week.

 • Toetsing

  • Module 1
   Scriptie, Presentatie en Portfolio
  • Module 2
   Portfolio
  • Module 3
   Casusopdracht

 • Na afronding – Nadat je alles met een voldoende hebt afgesloten, krijg je hier een certificaat van.
 • Inschrijving – Inschrijven doe je hier! Hoe eerder je je inschrijft, des te meer kans dat je deel kunt nemen.

“Ik vind het beroep registerpodoloog een mooi beroep. Je kijkt naar het fundament van iemands lichaam, dit moet goed zijn. Ik vind het ook fantastisch om te zien hoe therapeutische zolen de klachten van iemand kunnen verhelpen.” – Willeke Benerink, oud-student

“Als registerpodoloog moet je inzien dat podologie complementair is aan andere therapieën, in de opleiding leer je met andere disciplines samen te werken. Samenwerking om kennis te delen en te zorgen dat de cliënt de best mogelijke zorg krijgt.” – Harry Klunder

“Ik verzorg de lessen digitale zoolvervaardiging in de opleiding tot registerpodoloog. In mijn lessen staat voorop dat je een product of dienst levert waar je voor de volle 100% achter staat. Ik help je om tot een optimaal resultaat te komen.” – Roland Koks

ERVARINGEN VAN STUDENTEN

podologie student

“Het was pittig om de opleiding te volgen naast het werken in de praktijk, maar het mooie is dat ik wel kon oefenen en leren onder werktijd.”

Rick Vermeulen | Oud-student

podologie student

“Ik vind het beroep registerpodoloog een mooi beroep. Je kijkt naar het fundament van iemands lichaam, dit moet goed zijn. Ik vind het ook fantastisch om te zien hoe therapeutische zolen de klachten van iemand kunnen verhelpen.”

Willeke Benerink | Oud-student

podologie student

“In mijn vroegere werk als pedicure moest ik vaak terugkomende klachten behandelen. Nu kan ik door het vervaardigen van zolen klachten écht verminderen of volledig verhelpen.”

Annemarie Hylkema | Oud-student