fbpx
Over AvP2023-04-26T15:10:51+02:00

OVER AVP

OVER AVP

ACADEMIE VOOR PODOLOGIE

De kracht van onze deeltijdopleidingen is de mix van zelfstudie, contactonderwijs en motivatie: blended learning.

Kostbare studie-uren moeten doelmatig worden ingezet. Dit betekent dat onze docenten en onderwijskundigen kritisch zijn op de inhoud van het onderwijsaanbod. Het kennisaanbod en de opdrachten bestaan slechts uit wat relevant en actueel is. Zo ontwikkelen onze studenten zich relatief snel tot professionals die zich kunnen meten met de beste paramedici op het gebied van voetzorg.

Volgens onze visie is leren effectief bij een goede mix van de drie componenten kennis, houding en vaardigheden.

VEELGESTELDE VRAGEN

Ik wil graag twee modules tegelijk doen, kan dat?2022-11-30T13:53:48+01:00

Helaas is dit niet mogelijk, alle semesters zijn zo ingericht dat ze op volgorde doorlopen moeten worden.

Ik wil mijn deelname annuleren, hoe kan ik dit doen?2022-11-30T13:56:37+01:00

Voor de meest recente voorwaarden over het annuleren van scholingen, verwijzen we je door naar onze algemene voorwaarden voor consumenten of voor bedrijven.

Ik wil mijn deelname niet annuleren, maar doorschuiven naar een ander seizoen. Hoe doe ik dit?2022-11-30T13:57:46+01:00

Voor het verzetten van een scholing dien je contact op te nemen met het secretariaat.

Kan ik nog instromen in een opleiding die al is begonnen?2020-06-18T17:48:05+02:00

Gelieve contact op te nemen met het secretariaat zodat wij jouw individuele situatie kunnen bekijken.

Ben ik verplicht om alle bijeenkomsten (contactlessen) te bezoeken?2022-11-30T12:22:43+01:00

Voor de scholingen die niet afgesloten worden door middel van toetsing, geldt een aanwezigheidsplicht van 80%.

Kan de opleiding ook ergens bij mij in de buurt georganiseerd worden?2022-11-30T14:00:58+01:00

Er zijn scholingen die eventueel op een andere plek aangeboden worden, bij voldoende deelnemers kunnen wij altijd overwegen om de scholing ergens anders aan te bieden. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Wat is een registerpodoloog?2020-06-18T17:52:13+02:00

De registerpodoloog herkent en behandelt klachten aan voeten en houding die te maken hebben met de stand van voeten. Daarnaast heeft hij specialistische kennis van voetzorg bij reuma en diabetes, en van (risico’s bij) de kindervoet in de groei. Schoen en zool behoren een eenheid te vormen met de voet. Daarom is de registerpodoloog ook een schoenspecialist. De titel van registerpodoloog is beschermd door registratie in het landelijk kwaliteitsregister van Stichting LOOP. Meer informatie over de registerpodoloog is te vinden op de website van Stichting LOOP, de brancheorganisatie voor de voet- en houdingszorg.

Welke vooruitzichten bieden de opleidingen van de AvP2020-06-18T17:52:59+02:00

Gezien de toenemende vergrijzing en de toename van systeemziekten als diabetes en reuma blijft er een grote behoefte aan voetspecialisten.
Zorgverzekeraars erkennen de kwaliteit en vergoeden vanuit de aanvullende verzekering de geleverde voetzorg. Een therapeut moet daarvoor wel opgenomen zijn in het landelijk kwaliteitsregister van Stichting LOOP. Op de website van Stichting LOOP vind je een vergoedingenoverzicht onder het kopje vergoedingen.

Wat is het verschil tussen een registerpodoloog en een podotherapeut?2020-06-18T17:53:23+02:00

Beide beroepsbeoefenaren zijn gelijksoortige paramedische voetspecialisten. Beiden houden zich bezig met het behandelen van voetklachten. De geleverde voetzorg wordt nagenoeg door alle zorgverzekeraars op dezelfde manier vergoed.
Het verschil zit met name in de opleidingsvorm. Een (register)podoloog heeft een deeltijd opleiding genoten met een niveauopbouw van mbo naar erkend hbo-niveau. Een podotherapeut heeft een voltijd hbo-opleiding gevolgd.

Welke studiematerialen heb ik nodig voor mijn opleiding?2023-07-05T11:55:26+02:00

De verplichte en aanbevolen studiematerialen kun je bestellen via Hbo4you, deze link vind je ook bij de algemene beschrijving van de modules. Daarbij is ervan uitgegaan dat je de materialen van voorafgaande modules nog ter beschikking hebt.

Wanneer heb ik examen?2022-11-30T12:27:07+01:00

De examens vinden in principe aan het eind van een scholingsperiode plaats. Hierover word je door ons geïnformeerd.

Is het examengeld bij de lesgelden inbegrepen?2021-06-12T16:40:33+02:00

Ja, door het betalen van het lesgeld krijg je toegang tot de nodige lessen, toetsen en examens.

Hoe lang ben ik bezig met de opleiding tot registerpodoloog?2022-11-30T14:08:16+01:00

Als je alle acht modules achter elkaar volgt, kun je het hele traject in vier jaar afronden. Voor fysio – en oefentherapeuten is het mogelijk de opleiding versneld af te ronden.

Hoeveel tijd ben ik kwijt aan thuisstudie?2022-11-30T14:11:52+01:00

Dit varieert per scholing, het aantal uren zelfstudie is ook afhankelijk van je voorkennis, leerstijl en ervaring. Voor de opleiding Registerpodologie kun je een gemiddelde aanhouden van 30-40 uur per lesweek. De bij- en nascholingen hebben een lagere studielast.

Wat betekent het dat de opleiding tot registerpodoloog is erkend door Stichting Hoger Onderwijs Nederland?2020-06-18T17:59:45+02:00

Dat betekent dat Stichting Hoger Onderwijs Nederland de opleiding heeft onderzocht en getoetst en dat zij hebben bevestigd dat de opleiding voldoet aan de eisen die gesteld worden aan opleidingen op hbo-niveau. Het betekent tevens dat je naast het diploma van de AvP het officiële diploma van Stichting Hoger Onderwijs Nederland ontvangt. Zorgverzekeraars die de paramedische zorg van registerpodologen vergoeden, hebben als voorwaarde gesteld dat de opleiding op dit niveau werd getoetst. Met de erkenning door Stichting Hoger Onderwijs is hieraan volgens de beoordelingscommissie ruimschoots voldaan.
www.cpion.nl

Kan ik accreditatiepunten krijgen voor het volgen van mijn opleiding?2020-06-18T18:00:14+02:00

Verschillende brancheorganisaties zoals Stichting LOOP, KNGF, ADAP, KABIZ, ProCERT en ProVoet accrediteren onze scholingen, dit verschilt per scholing. Actuele informatie vind je altijd bij de algemene beschrijving van de betreffende scholing.

Hebben de opleidingen van AvP een NVAO-accrediatie?2020-06-18T18:00:30+02:00

De opleiding tot registerpodoloog is (nog) niet door de NVAO geaccrediteerd. De NVAO stelt aan een hbo-opleiding de eis van 1.500–1.800 studiebelastingsuren (SBU) per jaar. Daarom heeft de opleiding tot registerpodoloog een CPION accreditatie, waarbij het hbo-niveau geaccrediteerd is volgens dezelfde normen als de NVAO, met uitzondering van de studiebelastingseis. De NVAO en het CPION zijn nauw met elkaar verbonden; zij maken gebruik van dezelfde toetsinstrumenten en –instanties.

Wel zijn wij aan het onderzoeken of wij deze NVAO-accreditatie kunnen aanvragen waardoor men met deze opleiding toch zijn bachelor-graad kan behalen en de gehele opleiding een hbo-opleiding wordt. Wij informeren je via deze website over de voortgang.

Wat kost mijn opleiding?2022-11-30T12:30:10+01:00

Onder het kopje ‘studiekosten’ vind je per opleiding alle kosten.

De kosten voor de opleiding zijn gebaseerd op de kosten van docenten, huur lokalen, kosten ontwikkelen opleidingsmateriaal, materiaal, toetsen, examens en overheadkosten. De Academie voor Podologie is een particuliere onderwijsinstelling en ontvangt geen overheidssubsidies waardoor onze opleidingskosten enigszins hoger uitvallen ten opzichte van een overheidsgesubsideerde onderwijsinstelling.

Echter is er wel sprake van fiscaal voordeel en aftrekposten.

Moet ik alle modules in één keer betalen?2022-11-30T12:32:16+01:00

Nee, wij brengen alleen de opleidingsgelden in rekening van de opleiding waarmee je daadwerkelijk start, hiervoor ontvang je per module een factuur.

Kan ik ook in termijnen betalen?2023-03-15T13:57:06+01:00

Voor scholingen die minimaal zes dagdelen duren, kun je ervoor kiezen het lesgeld in vier maandelijkse termijnen te betalen.

Moet ik mij voorbereiden op de contactlessen?2022-11-30T12:24:17+01:00

Ja, voor de meeste scholingen geldt dat je je voor elke contactles moet voorbereiden. De instructies hiervoor vind je in de online omgeving waarvoor je van de AvP inloggegevens ontvangt. Voor de overige scholingen bereid je je voor met het huiswerk dat je eventueel tijdens de lessen ontvangt.

Waar worden de opleidingen gegeven?2022-11-30T14:05:20+01:00

De meeste opleidingen worden gegeven in de Dutch HealthTech Academy in Utrecht. Sommige opleidingen worden ook aangeboden in het Expertisecentrum Voet & Beweging te Zwolle. Op de informatiepagina van iedere opleiding staat waar deze wordt aangeboden.

MEER WETEN OVER ACADEMIE VOOR PODOLOGIE?

Heb je een vraag? Stel hem hier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

    Ga naar de bovenkant