fbpx
Over AvP2022-05-11T11:13:39+02:00

OVER AVP

Home|Over AvP

OVER AVP

Home|Over AvP

ACADEMIE VOOR PODOLOGIE

De kracht van onze deeltijdopleidingen is de mix van zelfstudie, contactonderwijs en motivatie: blended learning.

Kostbare studie-uren moeten doelmatig worden ingezet. Dit betekent dat onze docenten en onderwijskundigen kritisch zijn op de inhoud van het onderwijsaanbod. Het kennisaanbod en de opdrachten bestaan slechts uit wat relevant en actueel is. Zo ontwikkelen onze studenten zich relatief snel tot professionals die zich kunnen meten met de beste paramedici op het gebied van voetzorg.

Volgens onze visie is leren effectief bij een goede mix van de drie componenten kennis, houding en vaardigheden.

VEELGESTELDE VRAGEN

Ik wil graag twee scholingen tegelijk doen, kan dat?2020-06-18T17:46:14+02:00

Helaas is dit niet mogelijk, alle modules/semesters zijn zo ingericht dat ze op volgorde doorlopen moeten worden. Een bij- of nascholing kunt u desgewenst wel gelijktijdig met een andere opleiding gevolgd worden mits de planning dit toelaat.

Ik wil me graag in een keer inschrijven voor meerdere scholingen, kan dat?2020-06-18T17:48:50+02:00

Ja, je kunt je voor meer dan een scholing tegelijk inschrijven bij het kopje ‘inschrijven’. Daarmee verklein je de kans dat er geen plek meer is in de betreffende scholing. Voor de scholing waar je daadwerkelijk mee gaat starten ontvang je een factuur. Voor de annuleringsvoorwaarden verwijzen wij u graag naar onze algemene voorwaarden, die vind je hier.

Ik wil mijn deelname annuleren, hoe kan ik dit doen?2020-06-18T17:47:14+02:00

Kosteloos annuleren van een scholing is uitsluitend schriftelijk en ondertekend mogelijk, dit kan tot 30 dagen voor de startdatum van de scholing. Bij annulering binnen 30 t/m 15 dagen voor de startdatum van de scholing betaalt u nog 50% van het lesgeld. Indien je binnen 15 dagen voor de startdatum wil annuleren dan ben je het volledige lesgeld verschuldigd. Kosteloos annuleren voor een bij- en nascholing kan tot uiterlijk 14 dagen voor de startdatum van de betreffende scholing. Bij annuleren binnen 14 dagen voor de scholing is het volledige lesgeld verschuldigd.

Annuleren kan zowel per post als via e-mail. U ontvangt dan een bevestiging van annulering. Het risico van het wel of niet aankomen van betreffende annulering ligt geheel bij de verzender. Wij raden dan ook aan om een annulering per post altijd aangetekend te verzenden, en bij een annulering per e-mail altijd na verzenden telefonisch contact op te nemen met het secretariaat om te controleren of jouw annulering in goede orde is ontvangen.

Ik wil mijn deelname niet annuleren, maar doorschuiven naar een ander seizoen. Hoe doe ik dit?2020-06-18T17:49:43+02:00

Dit kan per telefoon, fax of mail aan ons doorgegeven worden. Doe je dit minimaal 30 dagen voor aanvang van de betreffende scholing dan zijn er geen kosten aan verbonden. Indien je dit binnen de genoemde 30 dagen doet, gelden dezelfde voorwaarden als bij een annulering. Voor de annuleringsvoorwaarden verwijzen wij je graag naar onze inschrijvings- en betalingsvoorwaarden, deze vind je hier.

Kan ik nog instromen in een opleiding die al is begonnen?2020-06-18T17:48:05+02:00

Gelieve contact op te nemen met het secretariaat zodat wij jouw individuele situatie kunnen bekijken.

Ben ik verplicht om alle bijeenkomsten (contactlessen) te bezoeken?2020-06-18T17:51:01+02:00

Voor het gehele nascholingsaanbod (dus niet de opleidingen) waarbij een certificaat wordt uitgereikt (o.a. cursussen, workshops, seminars etc.) geldt altijd een 100% aanwezigheidsplicht (mits in de cursusbeschrijving hiervan wordt afgeweken).

Kan de opleiding ook ergens bij mij in de buurt georganiseerd worden?2020-06-18T17:51:36+02:00

De deeltijdopleiding tot registerpodoloog wordt alleen in Utrecht aangeboden, in het gebouw van de Dutch HealthTec Academy te Utrecht. Daar zijn alle benodigde materialen en machines van de opleiding aanwezig. Mocht incidenteel een opleiding elders worden georganiseerd, dan wordt dat vermeld bij de informatie over de betreffende opleiding.

Er zijn scholingen denkbaar die op een andere plek aangeboden worden, bij voldoende deelnemers kunnen wij altijd overwegen om de scholing ergens anders aan te bieden. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Wat is een registerpodoloog?2020-06-18T17:52:13+02:00

De registerpodoloog herkent en behandelt klachten aan voeten en houding die te maken hebben met de stand van voeten. Daarnaast heeft hij specialistische kennis van voetzorg bij reuma en diabetes, en van (risico’s bij) de kindervoet in de groei. Schoen en zool behoren een eenheid te vormen met de voet. Daarom is de registerpodoloog ook een schoenspecialist. De titel van registerpodoloog is beschermd door registratie in het landelijk kwaliteitsregister van Stichting LOOP. Meer informatie over de registerpodoloog is te vinden op de website van Stichting LOOP, de brancheorganisatie voor de voet- en houdingszorg.

Welke vooruitzichten bieden de opleidingen van de AvP2020-06-18T17:52:59+02:00

Gezien de toenemende vergrijzing en de toename van systeemziekten als diabetes en reuma blijft er een grote behoefte aan voetspecialisten.
Zorgverzekeraars erkennen de kwaliteit en vergoeden vanuit de aanvullende verzekering de geleverde voetzorg. Een therapeut moet daarvoor wel opgenomen zijn in het landelijk kwaliteitsregister van Stichting LOOP. Op de website van Stichting LOOP vind je een vergoedingenoverzicht onder het kopje vergoedingen.

Wat is het verschil tussen een registerpodoloog en een podotherapeut?2020-06-18T17:53:23+02:00

Beide beroepsbeoefenaren zijn gelijksoortige paramedische voetspecialisten. Beiden houden zich bezig met het behandelen van voetklachten. De geleverde voetzorg wordt nagenoeg door alle zorgverzekeraars op dezelfde manier vergoed.
Het verschil zit met name in de opleidingsvorm. Een (register)podoloog heeft een deeltijd opleiding genoten met een niveauopbouw van mbo naar erkend hbo-niveau. Een podotherapeut heeft een voltijd hbo-opleiding gevolgd.

Welke studiematerialen heb ik nodig voor mijn opleiding?2020-06-23T14:33:20+02:00

De verplichte en aanbevolen studiematerialen kun je bestellen via Studystore, deze link vind je ook bij de algemene beschrijving van de modules/semesters. Daarbij is ervan uitgegaan dat je de materialen van voorafgaande modules nog ter beschikking hebt.

Moet ik studiematerialen voor mijn opleiding zelf kopen?2020-06-23T14:33:28+02:00

Voor aanvang van de scholing ontvang je inloggegevens voor de online leeromgeving. Voor de benodigde studiematerialen geldt dat je in de lijst van de Studystore kunt zien welke materialen je zelf moet aanschaffen/mee moet nemen.

Wanneer heb ik examen?2020-06-18T17:56:16+02:00

De examens vinden in principe aan het eind van een scholingsperiode plaats. Hierover word je door ons geïnformeerd

Is het examengeld bij de lesgelden inbegrepen?2021-06-12T16:40:33+02:00

Ja, door het betalen van het lesgeld krijg je toegang tot de nodige lessen, toetsen en examens.

Hoe lang ben ik bezig met de opleiding tot registerpodoloog?2020-06-18T17:57:17+02:00

Als je alle 8 semesters achter elkaar volgt, kun je het hele podologietraject in 4 jaar afronden. Het is dan wel raadzaam om voor meerdere modules tegelijk in te schrijven. Voor fysio – en oefentherapeuten is het mogelijk de opleiding in 2 jaar af te ronden, zij kunnen het versnelde traject volgen.

Hoeveel tijd ben ik kwijt aan thuisstudie?2020-06-18T17:57:35+02:00

Het aantal uren thuisstudie kun je schatten met de vuistregel: 1 leerblok betekent naast een contactles van 3 of 4 uur nog zo’n 7-20 uur thuisstudie. Per scholing kan dit variëren. De tijd die je kwijt bent voor zelfstudie en oefening van vaardigheden is natuurlijk mede afhankelijk van jouw voorkennis en ervaring en verschilt dus per deelnemer.

Wat betekent het dat de opleiding tot registerpodoloog is erkend door Stichting Hoger Onderwijs Nederland?2020-06-18T17:59:45+02:00

Dat betekent dat Stichting Hoger Onderwijs Nederland de opleiding heeft onderzocht en getoetst en dat zij hebben bevestigd dat de opleiding voldoet aan de eisen die gesteld worden aan opleidingen op hbo-niveau. Het betekent tevens dat je naast het diploma van de AvP het officiële diploma van Stichting Hoger Onderwijs Nederland ontvangt. Zorgverzekeraars die de paramedische zorg van registerpodologen vergoeden, hebben als voorwaarde gesteld dat de opleiding op dit niveau werd getoetst. Met de erkenning door Stichting Hoger Onderwijs is hieraan volgens de beoordelingscommissie ruimschoots voldaan.
www.cpion.nl

Kan ik accreditatiepunten krijgen voor het volgen van mijn opleiding?2020-06-18T18:00:14+02:00

Verschillende brancheorganisaties zoals Stichting LOOP, KNGF, ADAP, KABIZ, ProCERT en ProVoet accrediteren onze scholingen, dit verschilt per scholing. Actuele informatie vind je altijd bij de algemene beschrijving van de betreffende scholing.

Hebben de opleidingen van AvP een NVAO-accrediatie?2020-06-18T18:00:30+02:00

De opleiding tot registerpodoloog is (nog) niet door de NVAO geaccrediteerd. De NVAO stelt aan een hbo-opleiding de eis van 1.500–1.800 studiebelastingsuren (SBU) per jaar. Daarom heeft de opleiding tot registerpodoloog een CPION accreditatie, waarbij het hbo-niveau geaccrediteerd is volgens dezelfde normen als de NVAO, met uitzondering van de studiebelastingseis. De NVAO en het CPION zijn nauw met elkaar verbonden; zij maken gebruik van dezelfde toetsinstrumenten en –instanties.

Wel zijn wij aan het onderzoeken of wij deze NVAO-accreditatie kunnen aanvragen waardoor men met deze opleiding toch zijn bachelor-graad kan behalen en de gehele opleiding een hbo-opleiding wordt. Wij informeren je via deze website over de voortgang.

Wat kost mijn opleiding?2020-06-18T18:03:51+02:00

Onder het kopje ‘studiekosten’ vind je per opleiding alle kosten.

De kosten voor de opleiding zijn gebaseerd op de kosten van docenten, huur lokalen, kosten ontwikkelen opleidingsmateriaal, materiaal, tentamens, examens en overheadkosten. De Academie voor Podologie is een particuliere onderwijsinstelling en ontvangt geen overheidssubsidies waardoor onze opleidingskosten enigszins hoger uitvallen ten opzichte van een overheidsgesubsideerde onderwijsinstelling.

Echter is er wel sprake van fiscaal voordeel en aftrekposten.

Als ik me voor meerdere opleiding tegelijk schrijf, moet ik dan van alle opleidingen de kosten ineens voldoen?2020-06-18T18:04:24+02:00

Nee, wij brengen alleen de opleidingsgelden in rekening van de opleiding waarmee u daadwerkelijk start, hiervoor ontvang je per semester/module een factuur.

Waarom berekent de AvP btw?2020-06-18T18:04:47+02:00

In het verleden kon een onderwijsinstelling kiezen om onderwijsdiensten wel of niet met btw te belasten. Met ingang van 1 juli 2010 zijn alleen CRKBO geregistreerde onderwijsinstellingen vrijgesteld van btw. Omdat de meeste studenten van de Academie btw kunnen verrekenen is het voor hen voordeliger om btw te kunnen verrekenen. Om die reden heeft de AvP zich niet CRKBO laten registreren en brengt zij 21% btw in rekening.
Op lesmappen is 9% btw van toepassing.

Bent u woonachtig in een EU-land, buiten Nederland en in het bezit van een btw-identificatienummer dan kunnen wij een factuur zonder btw sturen, geef dit aan bij inschrijving in het opmerkingenveld.

Kan ik ook in termijnen betalen?2020-06-18T18:05:13+02:00

Voor scholingen die minimaal zes dagdelen duren, kun je ervoor kiezen het lesgeld in vier maandelijkse termijnen te betalen.
Betaling in termijnen geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso. Ongeacht de hoogte van het incassobedrag wordt er per termijn € 10,00 excl. btw aan incassokosten (rente + administratiekosten) in rekening gebracht. De 1e termijn wordt omstreeks 14 dagen na de factuurdatum geïncasseerd. Elke volgende termijn wordt een maand na de voorgaande termijn geïncasseerd.

Moet ik mij voorbereiden op de contactlessen?2020-05-23T21:35:05+02:00

Ja, voor alle opleidingen geldt dat u zich voor elke contactles moet voorbereiden. De instructies hiervoor vindt u in de online omgeving waarvoor u van de AvP inloggegevens ontvangt. Voor de overige opleidingen bereidt u zich voor met het huiswerk dat u eventueel tijdens de lessen ontvangt.

Hoe kan ik mij inschrijven voor een opleiding?2020-05-23T21:35:25+02:00

U schrijft zich op deze website via de groene knop inschrijven in voor een (of meer) van onze scholingen. Een kopie van de inschrijving wordt automatisch naar u gemaild. Daarna ontvangt u binnen enkele dagen een bevestiging van ontvangst.

Waar worden de opleidingen gegeven?2020-05-23T21:44:06+02:00

Onze opleidingen worden gegeven in het gebouw van de Dutch HealthTec Academy, St. Laurensdreef 22, 3565 AK Utrecht. Voor de bij- en nascholingen hebben wij verschillende locaties, deze vindt u altijd bij de betreffende scholing onder het tabblad ‘algemeen’.

Gaan de lessen door?2020-11-25T15:15:56+01:00

Ja, de lessen gaan gewoon door alleen nu gebeurd dit (waar kan) online. Omdat bij verschillende opleidingen ook praktijklessen gegeven worden en deze belangrijk zijn in het leerproces, worden deze lessen wel fysiek en corona-proof gegeven.

Gaat de informatiemiddag door?2020-11-25T15:23:40+01:00

Ja, de informatiemiddag gaat door. De middag is corona-proof ingericht volgens de maatregelen en vindt plaats op de DHTA in Utrecht.

Mondkapjes op in het gebouw?2020-11-25T15:29:56+01:00

Vanuit de AvP en de DHTA geldt het dringende verzoek om op de gangen binnen het gebouw een mondkapje te dragen. Als je het prettig vindt mag deze in de lokalen af, zodra iedereen een plekje heeft.

 

ONZE DOCENTEN

Joop Creemers
Joop Creemers
LEES MEER
Harry Klunder
Harry Klunder
LEES MEER
Roland Koks
Roland Koks
LEES MEER
Gijsbert Lalkens
Gijsbert Lalkens
LEES MEER
Rien van der Vleuten
Rien van der Vleuten
LEES MEER
Sebastiaan Visscher
Sebastiaan Visscher
LEES MEER
Conny van den Nobelen
Conny van den Nobelen
LEES MEER
Tunnus Boonstra
Tunnus Boonstra
LEES MEER
Dirk van Etten
Dirk van Etten
LEES MEER

MEER WETEN OVER ACADEMIE VOOR PODOLOGIE?

Heb je een vraag? Stel hem hier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  Hallo daar 👋
  Wil je niks missen?
  Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!

  Zo blijf je op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en innovaties bij de Academie voor Podologie, en binnen de branche.

  We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

  Ga naar de bovenkant