Onder het kopje ‘studiekosten’ vind je per opleiding alle kosten.

De kosten voor de opleiding zijn gebaseerd op de kosten van docenten, huur lokalen, kosten ontwikkelen opleidingsmateriaal, materiaal, toetsen, examens en overheadkosten. De Academie voor Podologie is een particuliere onderwijsinstelling en ontvangt geen overheidssubsidies waardoor onze opleidingskosten enigszins hoger uitvallen ten opzichte van een overheidsgesubsideerde onderwijsinstelling.

Echter is er wel sprake van fiscaal voordeel en aftrekposten.