Dat betekent dat Stichting Hoger Onderwijs Nederland de opleiding heeft onderzocht en getoetst en dat zij hebben bevestigd dat de opleiding voldoet aan de eisen die gesteld worden aan opleidingen op hbo-niveau. Het betekent tevens dat je naast het diploma van de AvP het officiële diploma van Stichting Hoger Onderwijs Nederland ontvangt. Zorgverzekeraars die de paramedische zorg van registerpodologen vergoeden, hebben als voorwaarde gesteld dat de opleiding op dit niveau werd getoetst. Met de erkenning door Stichting Hoger Onderwijs is hieraan volgens de beoordelingscommissie ruimschoots voldaan.
www.cpion.nl