Voor scholingen die minimaal zes dagdelen duren, kun je ervoor kiezen het lesgeld in vier maandelijkse termijnen te betalen.
Betaling in termijnen geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso. Ongeacht de hoogte van het incassobedrag wordt er per termijn € 10,00 excl. btw aan incassokosten (rente + administratiekosten) in rekening gebracht. De 1e termijn wordt omstreeks 14 dagen na de factuurdatum geïncasseerd. Elke volgende termijn wordt een maand na de voorgaande termijn geïncasseerd.