De opleiding tot registerpodoloog is (nog) niet door de NVAO geaccrediteerd. De NVAO stelt aan een hbo-opleiding de eis van 1.500–1.800 studiebelastingsuren (SBU) per jaar. Daarom heeft de opleiding tot registerpodoloog een CPION accreditatie, waarbij het hbo-niveau geaccrediteerd is volgens dezelfde normen als de NVAO, met uitzondering van de studiebelastingseis. De NVAO en het CPION zijn nauw met elkaar verbonden; zij maken gebruik van dezelfde toetsinstrumenten en –instanties.

Wel zijn wij aan het onderzoeken of wij deze NVAO-accreditatie kunnen aanvragen waardoor men met deze opleiding toch zijn bachelor-graad kan behalen en de gehele opleiding een hbo-opleiding wordt. Wij informeren je via deze website over de voortgang.